نسخه ۱.۱.۲۸

  • افزوده شدن بخش‌های (پرداخت الکترونیک اپراتور، اختصاص چند آی‌پی اختصاصی به یک کاربر، گزارش آی‌پی‌های اختصاص داده شد، مدیریت بات‌های تلگرام)
    به نسخه وب مدیریت  و همچنین رفع اشکالات گزارش شده توسط کاربران
  • افزودن شدن اختصاص یک یا چند آی‌پی اختصاصی به یک کاربر
  • افزوده شدن گزارش مربوط به آی‌پی‌های اختصاصی
  • امکان دریافت آی‌پی برخط توسط کاربر
  • امکان صفر کردن شارژ کاربر با امکان بازگشت
  • امکان حذف تنظیمات مربوط به شارژ کاربر
  • رفع اشکالات گزارش شده توسط کاربران