نسخه ۱.۱.۴۲ منتشر شد

  • افزوده شدن امکان صفر کردن اعتبار باقیمانده سرویس و بسته
  • افزوده شدن دسترسی گروه کاربر به اپراتور
  • ارتقا سیستم انتقال از دلتا سیب
  • امکان فعال کردن بسته های پیشنهاد ویژه به صورت خودکار و یا دستی
  • مشاهده سرعت ارسال و دریافت کاربران (بر اساس حجم تبادل)
  • رفع اشکالات گزارش شده توسط کاربران